Larmsystem

Ett larmsystem kan bestå av många olika komponenter. Vi kan leverera mindre larmsystem upp till stora integrerade system.

Ett inbrottslarm är ett mycket effektivt skydd som komplement till ett redan fullgott mekaniskt skydd (lås och beslag).

Ett larmsystem kan byggas upp på många sätt, exempelvis med endast skalskydd (magnetkontakter, glaskrossdetektorer), eller kombinerat med invändigt försåtskydd (rörelsedetektorer.

Vill man ha ytterligare skydd kan även brandvarning och överfall implementeras i ett och samma system.

Vidarebefordring av utlöst larm sker oftast med larmsändare via fast internet med app-styrning om så önskas. Även larmsändare med SIM kort, sk. GPRS sändare eller 3G sändare, finns om fast internet anslutning saknas.

Med dessa larmsändare kan man koppla systemet vidare till larmcentral där ett förmedlings avtal tecknas med önska larmcentral.

Naturligtvis behöver man inte koppla ett larmsystem till en larmsändare om man bara vill ha ljudande larm.

Kontakta oss gärna för mer information om våra system och vilka olika lösningar vi kan erbjuda.


Larm & Tele Säkerhetsteknik AB
723 55  Västerås
Tel: 073-313981

Larmsystem

(Denna sida)