Passagesystem

Ett passagesystem är ett tekniskt system av elektroniska lås.

För öppning av en dörr brukar man säga att det krävs

 • något man har (en passerbricka)

 • något man kan (en kod)

  För en säker lösning skall man kombinera båda. Ett enskilt kodlås räknas inte in i kategorin passagesystem.

  I de flesta passagesystem används idag kort eller nyckelbrickor som elektroniska nycklar. Nyckelbrickorna har många namn - ofta är det lokala namn som myntats av olika användare och som sprids till användare. Det förekommer namn som droppe (baserat på formen på många tidiga brickor), tagg (från engelskans key tag), plopp, plastnyckel, elektronisk nyckel, nyckelbricka, och så vidare. 

  Den största skillnaden jämfört med ett traditionellt låssystem är normalt följande:

 • Systemet loggar användandet, så att man i efterhand kan kontrollera vem som passerat genom den aktuella dörren vid vilken tid.

 • Administratören kan koppla olika tidszoner till dörren så att man kan låta personen passera endast vid vissa tider.

 • Administratören kan enkelt spärra brickor som tappats bort.

 • Användaren kan normalt utgå ifrån att det inte existerar någon "dubblettbricka", vilket finns i traditionella nyckelsystem. 

          Tveka inte att kontakta oss om du behöver mer information!

Larm & Tele Säkerhetsteknik AB
723 55  Västerås
Tel: 073-313981

Passagesystem

(Denna sida)